Placeholder text, please change

Bell Schedules

 First BellTardy BellDismissal Bell
Regular Hours8:10 AM8:20 AM4:00/4:10 PM
Regular Schedule Monday-Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:20 AM 9:06 AM 46 min
2nd Period 9:10 AM 9:56 AM 46 min
Mentor 10:00 AM 10:20 AM 20 min
3rd Period 10:24 AM 11:10 AM 46 min
4th Period 11:14 AM 12:00 PM 46 min
"A" Lunch 12:00 PM 12:46 PM 46 min
"A" 5th Period 12:50 PM 1:36 PM 46 min
"B" 5th Period 12:04 PM 12:50 PM 46 min
"B" Lunch 12:50 PM 1:36 PM 46 min
6th Period 1:40 PM 2:26 PM 46 min
7th Period 2:30 PM 3:16 PM 46 min
8th Period 3:20 PM 4:06 PM 46 min
Regular Schedule Friday
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:20 AM 9:04 AM 44 min
2nd Period 9:08 AM 9:52 AM 44 min
3rd Period 9:56 AM 10:40 AM 44 min
4th Period 10:44 AM 11:28 AM 44 min
5th Period 11:32 AM 12:16 PM 44 min
Mentor 12:20 PM 12:30 PM 10 min
Incentive Detention 12:30 PM 12:50 PM 20 min
Incentive Lunch 12:30 PM 1:35 PM 65 min
6th Period 1:39 PM 2:23 PM 44 min
7th Period 2:27 PM 3:11 PM 44 min
8th Period 3:15 PM 3:59 PM 44 min